Rikshemvärnschefens fältövning 2019, hemvarnet.se

Personal från Hemvärnets stridsskola deltog under två lärorika dagar i oktober på rikshemvärnschefens utbildningsfältövning i Karlskrona. Tillsammans med representanter för övriga stridskrafter övade man på temat Hemvärnets lösande av uppgiften bevaka och skydda verksamhet inom ett marint basområde”. 

Övningen var en direkt fortsättning på förra årets fältövning som hade tema ”Bevakning och skydd av flygvapnets baser”. Fältövningsserien är viktig för oss som är ansvariga för utbildning och träning av våra hemvärnsförband. Vi ska ha en ensad uppfattning om hur krigsförbanden kan lösa tilldelade uppgifter men även hur vi på bästa sätt kan öva förbanden rätt. Läs artikel