Tidigare värnpliktiga på repövning, skovdenyheter.se

För några var det mer än tio år sedan de stod i gröna kläder, men nu har Skaraborgs regemente, P 4, kallat in tidigare värnpliktiga till repetitionsutbildning.

Denna gång är det drygt 25 personer, som tidigare gjort sin värnplikt eller arbetat på ledningspluton, som är här för två veckors utbildning och övning.

Gamla kunskaper rostar aldrig och vissa saker, som hur man cyklar och kör stridsledningspansarbandvagn 90, glömmer man aldrig. Det bevisar de 25 värnpliktiga, från olika delar av landet, när de just nu genomför sin repetitionsutbildning på Skaraborgs regementes ledningspluton. Under två intensiva veckor repeterar de gamla kunskaper samtidigt som de erhåller nya. Bakgrunden till att Försvarsmakten har rätt att beordra personal till repetitionsutbildning är det allt mer osäkra omvärldsläget och de inkallade som är på plats fyller en viktig funktion i det svenska försvaret. Läs artikel