Finland deltar i stor internationell cyberförsvarsövning, svenska.yle.fi

Försvarsmakten deltar den här veckan i en stor internationell cyberförsvarsövning. Den fem dagar långa övningen Locked Shields inleds idag.

Övningens ledningsorganisation är placerad i Tallinn och övningstrupperna fungerar via fjärruppkoppling från sina hemländer. Finland och Sverige deltar med en gemensam övningsavdelning.

Locked Shields är världens största tekniska cyberförsvarsövning. Truppernas uppgift är att skydda kritisk infrastruktur såsom eldistribution och mobilnät. Läs artikel