Tenner over 100 bål i protest, aldrimer.no

Det folkelige engasjementet mot kutt i Forsvaret og Heimevernet brer om seg. Aksjonsgruppa bak den såkalte «vardebrenningen» melder om over 100 planlagte aksjoner så langt…

Aksjonsgruppa lister opp disse årsakene til at de protesterer i form av å tenne bål:

• «Vi mener vi må ha et forsvar i praksis, ikke bare på papiret. Forsvaret mangler ammunisjon, reservedeler og vedlikehold for ca. 2,7 mrd kroner. I tillegg må Forsvaret øve, seile og fly mer enn de nå gjør. Vi forventer at regjeringen med statsministeren i spissen foreslår å plusse på forsvarsbudsjettet med minst 3 mrd kroner for neste år slik forsvarssjefen foreslår i opptrappingsplanen i sitt fagmilitære råd (FMR).

• Vi krever minimum 2 prosent av BNP til bruk på forsvar innen 2024, slik vår statsminister har forpliktet oss til overfor våre allierte. I disse urolige tider må midler til et tilstrekkelig militært forsvar være prioritert foran andre samfunnsområder.

• Vi vil ha en mer slagkraftig hær nå, uten forsinkende utredninger. Materiellinvesteringene må begynne straks.Läs artikel