Övning på Västkusten, forsvarsmakten.se

Om några dagar inleds en övning på Västkusten i ett område mellan Göteborg och Lysekil.

Det är bevakningsbåtkompaniet tillhörande Amfibieregementet som genomför övning i skärgårdsmiljö. Syftet är att öka förmågan att skydda viktiga hamnar, anläggningar och civil sjöfart.

Havet länkar samman människor och förser oss med försörjning. För Sverige är import- och exporthandeln som går via östersjön extremt viktig där hela 90 procent går via sjövägen. Göteborgs hamnar är en viktig länk in mot Sverige och därför är det viktigt att tillse att det finns fria vägar in och ut. Läs artikel