Frivillighet ger ingen fungerande värnplikt, Daisy Balkin Rung, Expressen

Utredningen om personalförsörjningen föreslår alltså att vi från och med den 1 januari 2017 både ska ha en plikt och en frivillighet. Om Försvarsmakten inte klarar av att rekrytera in tillräckligt på frivillig basis, så ska plikten träda i kraft…

För mig som försvarsjournalist och försvarsdebattör ter sig detta upplägg något hattigt och svårtolkat. Hur har man tänkt sig att sålla bland de frivilliga och de pliktiga? Vilka är vilka? Det blir varken hackat eller malet enligt min mening.

Ska de frivilliga som sedan väljer att inte fullfölja sin utbildning fängslas? Kommer vi har plikt eller frivillighet? Är Försvarsmakten beredd på detta – att på mycket kort tid rulla i gång ett nytt system?…

åt i stället alla i årskullarna mönstra och kalla in 20-30 procent att göra sin värplikt. Detta utifrån motivation, hälsa och lämplighet som soldat. Alltså en betydligt mindre del än förr men, ändå byggd på plikt. Att den ska vara för både kvinnor och män, precis som utredaren föreslår, är en självklarhet. I en demokrati har man oerhört många rättigheter – men vi invånare har även skyldigheter gentemot vårt land. Värnplikten är en sådan. Läs artikel