Tenner bålvarder for Heimevernet , aldrimer.no

…«Hvem skal sikre befolkningen på land og langs kysten ved krise, hvis ikke Stortinget fullfinansierer Heimevernet i statsbudsjettet for 2017?» spør Sjak R. Haaheim, advokaten som er en av de mest profilerte heimevernsentusiastene i landet, og som er moderator for Styrk Heimevernets gruppe på Facebook.

 Haaheim har selv 29 års erfaring fra forskjellige heimevernsavdelinger og har tidligere sagt dette om sitt engasjement:

– Jeg har brukt ufattelig mange kvelder, helger og ukedager på HV, fordi jeg tror det er et bra, raskt, nasjonalt og rimelig konsept. Det representerer Norges forsvarsvilje. Forsvinner HV, innebærer det et markert fall i forsvarsviljen. Uten forsvarsvilje er en stat forsvarsløs, særlig i forhold til trusselen om hybridkrig, som fordrer sterk forsvarsvilje i befolkningen, sa Haaheim til aldrimer.no før sommeren. Läs artikel