Republikens president Sauli Niinistös tal vid FN:s 71:a generalförsamling i New York den 21 september 2016, presidentti.fi

…Finland och Turkiet har under flera års tid lett åtgärder för att stärka den medling som leds av FN. Samarbetet mellan olika aktörer, såsom traditionella och religiösa ledare, måste intensifieras, och det civila samhället måste göras mer delaktigt. Vi är nöjda över att utvecklingen framskrider, vilket antagandet av FN:s senaste resolution för två veckor sedan är ett bevis på.

I år firar vi att det är 60 år sedan Finland började delta i FN:s fredsbevarande insatser. Sedan 1956 har ca 50 000 finländska män och kvinnor deltagit i fredsbevarande insatser på olika håll i världen. Finländare tjänstgör fortfarande i Mellanöstern och i andra områden. Vissa av dem har mist livet i detta viktiga arbete. Vi har stor respekt för dessa män och kvinnor.

Finland har förbundit sig till de åtgärder som pågår för att stärka olika delområden av fredsbevarande insatser. Vi välkomnar generalsekreterarens strävanden att modernisera FN:s fredsbevarande verksamhet. Det toppmöte om fredsbevarande verksamhet som president Obama stod värd för i fjol var ett viktigt steg i rätt riktning. Detta arbete måste fortsätta. Läs talet