Norden mötte ryska samarbetspartners, norden.org

Nordiska ministerrådet lanserade sina nya samarbetsprogram med nordvästra Ryssland vid en konferens i S:t Petersburg på tisdagen. Intresset var stort och långt över 100 potentiella ryska samarbetspartners mötte upp…

Kari Kahiluoto, som detta år är ordförande för Nordiska samarbetskommittén, sade att Nordiska ministerrådet inser betydelsen av att värdesätta och slå vakt om den här typen av utbyte och nätverkande.

– Trots en politiskt utmanande situation och praktiska utmaningar när det gäller att verkställa programmen är de nordiska samarbetsministrarna övertygade om att gränsöverskridande kontakter och samarbete gagnar alla parter och att man bidrar till välstånd genom att arbeta för närmare relationer. Läs artikel