Tal i Varberg på FN-dagen 24 oktober

Thage G Peterson

Bästa fredsvänner i Varberg!

Världens viktigaste fråga idag är freden. Och mänsklighetens överlevnad.

Sverige har med gemensamma insatser från alla politiska partier och folkrörelser av olika slag byggt upp ett fredligt välfärdssamhälle och rättssamhälle. Vi har deltagit i FN:s förhandlingar om nedrustning och avskaffandet av kärnvapen.  Sverige har inga krigshjältar. Vi har istället fredshjältar. Det räcker om jag nämner namn som Raoul Wallenberg, Folke Bernadotte, Dag Hammarskjöld, Alva Myrdal och Olof Palme, så förstår ni vad jag menar.

Vi brukar ibland säga att det är freden som byggde upp det svenska välståndet. Vi drog nytta av freden. När många andra länders ungdomar fanns på slagfälten och deras städer låg i ruiner, då byggde vi svenskar istället välfärd och gjorde sociala framsteg. Genom freden kunde vi skapa och bygga upp istället för att döda och förstöra. Med andra ord: Fred är lönsamt.

Krig kostar enorma ofattbara belopp. Krig tar pengar från utjämningen mellan rika och fattiga länder. Krig tar pengar från miljöbekämpningen.  Krigen i Irak och Afghanistan har kostat USA många trillioner US-dollar. Det svenska kriget i Afghanistan har kostat de svenska skattebetalarna över trettiofem miljarder kronor.

Sverige hävdar FN-stadgans våldsförbud, som är grundbulten i stadgan. Det gäller först och främst principen om fredsansträningar före krig. Vi får inte tro att krig och dödande är lösningen på motsättningar och konflikter. Att krig är något naturligt. Det är farligt om fredsansträningar kommer först i andra hand. Vi måste tala mer om freden och ifrågasätta militära lösningar. Det går inte att uppnå vänskap genom att bomba sönder barn, deras föräldrar och hem. Det man uppnår är hat och revanschbegär. Det våld som idag äger rum i Afghanistan, Burma, Syrien, Irak, Libyen, Jemen och på andra håll i världen kommer att sitta i för decennier framåt i miljontals människors sinnen och kroppar. Människor utan armar och ben finns det gott om över hela världen. Barn med hemska krigsupplevelser finns i miljoner.

Längtan efter fred har nog aldrig varit starkare än nu. Vi ser varje dag på TV mycket av ondska och elände. I sin förtvivlan sträcker människor upp sina händer i sin misär vid taggtrådsstängslen och ropar: Vi vill ha fred. Samtidigt talar alltfler bara om upprustning och militärallianser.

Vi måste ge människorna hopp för framtiden. Vi måste tro att det går att leva på vår jord utan skräck för morgondagen.

Författarinnan Elin Wägner skrev för 80 år sedan i sin bok Väckarklocka: ”Vi behöver en vision med mening i för att önskekraften skall leva upp igen.” De orden är minst lika aktuella idag.

FN är mänsklighetens hopp! FN-DAGEN är en symboldag för fred och samarbete, för människans rätt till frihet och mänsklig värdighet.

FN:s betydelse har varit och är stor. Om vi inte hade haft FN så hade vi istället haft ett tredje världskrig med ett enormt lidande världen över. Med död, våld, förstörelse och fattigdom.

I år 2018 i Varberg vill jag lyfta fram FN:s betydelse på tre områden:

  1. FN som mötesplats kan inte övervärderas. Även i sina svagaste stunder har FN haft en stor betydelse som mötesplats. FN är den enda mötesplats som världens folk och nationer har.
  2. Endast FN kan samla världens nationer för att vi dta åtgärder för att bromsa och stoppa den globala uppvärmningen. FN:s larmrapport nyligen om miljöförstöringen av vår jord är den mest skrämmande rapport som världen skådat. Utan samarbete förlorar vi möjligheterna att vinna mänsklighetens överlevnad.
  3. Kärnvapnen hotar vår värld. Hoten om mänsklighetens förintande har aldrig varit större. Det är gigantiska hot som borde skrämma alla människor, stater och politiker världen över till vanvett. Det är fullständigt obegripligt att världssamfundet och världens stora och tongivande ledare inte kan samla sig till ett gemensamt agerande mot kärnvapen.

NU – i kväll från ljusvakan i Varberg uppmanar vi Sveriges regering att utan dröjsmål underteckna och ratificera det liggande kärnvapenavtalet som förbjuder kärnvapen.

Fredsvänner!

Vi kommer mer och mer att leva i en internationell värld. Där olika traditioner och värderingar möter varandra. En värld där många människor tvingas fly och bryta upp. Stora flyktingströmmar har nått oss. Från länder långt borta i andra världsdelar. Vi lever i en värld som knackar på vår dörr. Ja, inte ens knackar. Den bara står där. Vårt land blir i allt högre grad beroende av den politiska, religiösa och ekonomiska utvecklingen inte bara i vår omvärld utan i hela världen.

Denna nya utveckling kommer att ställa stora krav på oss. Vi måste lära oss mer av tolerans, respekt för andras åsikter, andras intressen och egenart. Vi måste förstå att något nytt hela tiden är på gång och att vi ständigt måste vara beredda att möta det nya. Men vi får inte möta det nya med fiendskap, med murar och taggtråd. Hat och våld mot flyktingar är ovärdigt vårt land.  Vi måste alltid bekämpa det onda. Vi behöver mer av det goda.

Hat och rasism, främlingskap och rädsla måste bemötas med att vi kommer närmare varandra, att vi börjar umgås mer med varandra. Kärlek, vänskap och humanism måste få större plats i vårt land. Tillsammans kan vi arbeta för ett varmare och mjukare samhälle.  Arbeta för att det goda skall segra över det onda.

Tack för att Ni har lyssnat!

 

Anmärkning. – Thage G. Peterson har tidigare varit bland annat försvarsminister och riksdagens talman.