Okunnighet eller falskhet av Hökmark? sla.se

Per Blomquist, ledamot i Krigsvetenskapsakademien

Gunnar Hökmark (M), hotar Ryssland med Nato/Sveriges förberedelser för krig i Nordnorge (SLA 19/10). Fel väg!

Hökmark, försvar av vårt markterritorium ger goda möjligheter att bevara freden. Rätt väg!

Sverige ska delta i en Nato-övning i Nordnorge. Scenariot för övningen är en väpnad konflikt i vårt närområde. Ryssland har utsatt Finnmark i Nordnorge för angrepp? Sverige deltar med 2500 soldater, åtta Jas Gripen och två fartyg.

”Sveriges deltagande i övningen utgår från vår säkerhetspolitiska linje, inklusive vår solidaritetsförklaring”, uppger försvarsministern i Svenska Dagbladet den 23/9. Vad är vår säkerhetspolitiska linje? Förberedelser och hot om krig? Förklara! […]

Vem har öppnat detta krig norr om Sverige – USA eller Ryssland? Varför öppnades kriget?[…]

Båda dessa stater har proklamerat försvar för respektive lands säkerhet. Båda dessa parter vet nu att detta så kallade försvar måste lösas med anfallskrig oavsett vem som i storpolitiken leder dem in i krig. I förberedelser för detta anfallskrig ska svenska medborgare delta, enligt försvarsministern och Hökmark. Fel! Sverige ska bidra till att avstyra kriget och bevara freden. Läs artikel