Tal av generallöjtnant Timo Rotonen vid självständighetsdagens riksparad i Tammerfors, puolustusvoimat.fi

Vi publicerar här ett tal av general Rotonen från 6 december 2019 (Utgivarna)

Ärade veteraner och lottor från våra krig, ärade paradpublik, soldater. I år har det förflutit 240 år sedan Tammerfors stad grundades. På denna ort har vårt lands industri fått sin kraftfulla början och sin mångsidiga grund. […]

Förutsättningarna för att upprätthålla en trovärdig försvarsförmåga är utmärkta. Enligt opinionsmätningar är medborgarnas förtroende för det egna försvaret högst i Europa och den finländska värnpliktsmodellen har ett starkt stöd.

Den materiella beredskapen är en betydande mätare i fråga om trovärdighet. Vi har byggt upp vårt system på ett systematiskt och balanserat sätt och vi har åstadkommit mycket genom vår försvarsbudget.[…]

Den allmänna värnplikten fungerar och lever i tiden. Huvuddelen av de unga männen och frivilliga kvinnorna utför beväringstjänsten med heder. Här har stödet från familj och vänner en särskild betydelse. Verksamhetsmodellen finns nära – i nästan alla familjer och släkter finns det soldater som tillhör reserven samt veteraner som har deltagit i kraftansträngningarna under krigen. Värnplikten producerar tillräckliga och prestationsdugliga krigstida trupper för våra behov. De lokala trupperna som fungerar i hela landet och som känner sin hembygd väl gör det möjligt att använda rörliga operativa trupper i vilken del av Finland som helst. […]

Försvaret av det självständiga Finland har redan i över ett århundrade bildat en stark kedja som fortfarande består. Att bära ansvar för Fosterlandets säkerhet är fortfarande en gemensam och viktig uppgift för oss finländare.

Det bevisar Ni unga män och kvinnor från hela Finland, som står i paradtrupperna, Ni reservister, krishanteringsveteraner samt försvarsorganisationernas frivilliga. Det återspeglar även Ni, bästa publik här i Tammerfors eller Ni som hemma följer med evenemanget via medierna. Läs talet