Misstag

Genom ett redaktionellt förbiseende inflöt information om val av nya medlemmar till FN:s säkerhetsråd avseende 2010, som om det gällde det beslut som ska fattas i år, enligt uppgift den 17 juni. Vi har nu dragit tillbaka den föråldrade informationen och ber läsarna om ursäkt för det inträffade. En av kandidaterna innevarande år är Norge.

Utgivarna