Sveriges hållning inför Utrikesministrarnas möte den 14 oktober 2019, regeringen.se

Afghanistan:

Regeringen vill se ett starkt politiskt engagemang av EU i Afghanistan. EU har en viktig roll att fylla som en partner till Afghanistan i arbetet för hållbar fred och utveckling i landet och för att värna mänskliga rättigheter och demokrati. Regeringen vill att EU fortsatt ger sitt stöd till en politisk lösning av konflikten och verkar för intra-afghanska fredssamtal och en vapenvila. […]

Syrien:

Regeringen ser fortsatt med stor oro på utvecklingen i Syrien och dess humanitära konsekvenser, särskilt kring Idlib och i nordöstra Syrien. Det är tydligt att den syriska regimens agerande inte kommer att leda till en hållbar fred. Uppgifter om en förestående turkisk militär offensiv i nordöstra Syrien är mycket oroande. Ett angrepp strider mot folkrätten, skulle hota möjligheterna att nå fred i Syrien och få allvarliga följdverkningar på
förhållandena på marken och i regionen. Det skulle också hota de internationella ansträngningarna att bekämpa Daesh. […]

Regeringen kommer att vara pådrivande för upprätthållandet av en sammanhållen EU-linje gällande icke-normalisering av relationer med den
syriska regimen. EU:s sanktioner har visat sig vara verkningsfulla, och trycket på den syriska regimen behöver bibehållas. EU måste också fortsätta att
framhäva frågan om ansvarsutkrävande. Läs  pressmeddelande