Arbetet för att klargöra omständigheterna kring Dag Hammarskjölds död måste fortsätta, regeringskansliet.se

I går natt svensk tid släpptes rapporten från FN:s oberoende utredare Mohamed Chande Othman om omständigheterna kring Dag Hammarskjölds död. Rapporten är ett bidrag till det fortsatta arbetet med att utröna vad som hände för femtioåtta år sedan då Dag Hammarskjöld och femton andra personer i besättningen förolyckades i Ndola (dagens Zambia).

– Slutsatsen från rapporten bekräftar att det verkar rimligt att en attack eller ett hot kan ha förorsakat kraschen i Ndola i september 1961. Regeringens ansträngningar sedan 2014 att återstarta FN:s utredning har gett resultat. Enligt rapporten finns information i ett antal nyckelländer som kan föra ärendet framåt. Därför måste arbetet fortsätta och vi förväntar oss samarbete från alla FN:s medlemsstater. Det är vi skyldiga familjerna till de som gick bort, FN som organisation och alla de som verkar i Dag Hammarskjölds anda, säger utrikesminister Ann Linde. Läs pressmeddelande