Symbolpolitik i Oslo, Hans Bulow, sydostran.se

Det är inte alltid norska Nobelkommitténs val av fredspristagare uppskattas i världen. Men i år tycks de flesta vara ense om att valet av pristagare är ett bra val. Internationella kampanjen för att avskaffa kärnvapen (ICAN) är värdiga priset. Men det betyder inte att kärnvapenmakterna vill avskaffa massförintelsevapen. Sverige har under hela efterkrigstiden haft en hög profil i kampen mot kärnvapen.

Utrikesminister Margot Wallström (S) välkomnar naturligtvis norska Nobelkommitténs beslut att ge fredspriset till ICAN. Det hade säkert också en borgerlig utrikesminister gjort. Både FN och EU gillar valet av pristagare. Likaså Nato genom generalsekreterare Stoltenberg från Norge. Men det betyder inte att Stoltenberg (Nato) går på FN:s linje att avskaffa kärnvapen…

På 50-talet fanns långtgående planer hos ÖB och inom Erlanderregeringen att skaffa svenska kärnvapen. De planerna skrotades tack vare stark kritik inom arbetarrörelsen mot att Sverige skulle bli en kärnvapenmakt. Erlander lyssnade på kvinnoförbundet. Och visst finns det stor anledning att i dag lyssna på kraven från fredspristagaren ICAN. Även om det handlar om symbolpolitik. Läs ledaren