Informationssoldaten, en operativ resurs, forsvarsmakten.se

En amerikansk Chinook-helikopter lyfter med öronbedövande dån från Uppsala garnison. Med ombord är en informationssoldat från 52:a infopluton tillsammans med en specialist från Combat Camera.

Den ena fotograferar medan den andra antecknar, intervjuar och stödjer med rörlig bild. Det de producerar ska publiceras för att visa på att Sverige tar emot hjälp inom ramen för värdlandsavtalet. Så kan en vanlig dag för en informationssoldat vara. Under försvarsmaktsövning Aurora 17 fick soldater ur plutonen, som tillhör 11:e ledningsplatsbataljonen på Ledningsregementet, för första gången öva i befattningen som  rörlig informationsgrupp och producerade bland annat ett informationsblad som gick ut till hela den övande brigaden. Läs pressmeddelande