Fredspris til atomvåpenmotstandere, aldrimer.no

Den Norske Nobelkomite har bestemt at Nobels Fredspris for 2017 skal tildeles the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN). Organisasjonen får prisen «for sitt arbeid med å påpeke de katastrofale humanitære konsekvensene av enhver bruk av atomvåpen og for sin banebrytende innsats for å få til et traktatfestet forbud mot slike våpen». Det skriver komiteen i sin pressemelding om tildelingen…

Nobelkomiteen skriver i sin begrunnelse at de er klar over at «et folkerettslig forbud ikke vil avskaffe et eneste atomvåpen». Men arbeidet til ICAN ses på som en begynnelse, er viktig for holdninger til atomvåpen, og kan være en oppfordring til atommaktene, mener Nobelkomiteen.

«Det er i år 71 år siden FNs Generalforsamling, i sin aller første resolusjon, tok til orde for atomnedrustning og en atomvåpenfri verden. Den Norske Nobelkomite vil med årets pris hylle ICAN for å ha gitt arbeidet for å nå dette målet en ny giv. Nobelkomiteen er klar over at et folkerettslig forbud i seg selv ikke vil avskaffe et eneste atomvåpen, og at verken de statene som allerede har atomvåpen eller deres nærmeste allierte, så langt støtter avtalen. Komiteen vil vektlegge at de neste skrittene mot en atomvåpenfri verden må involvere de atomvæpnede statene. Årets pris er derfor også en oppfordring til disse landene om å innlede seriøse forhandlinger med sikte på en skrittvis, balansert og nøye kontrollert avskaffelse av verdens nær 15.000 atomvåpen», skriver Nobelkomiteen på sin hjemmeside. Läs artikel