SWENEX 2016, Försvarsmakten

Swenex är en årligen återkommande marin nationell övning där försvaret av det egna territoriet och svenska intressen står i fokus. Övningen genomförs på Ostkusten i ett område som sträcker sig från Södertörn i norr till Västervik i söder och på Gotland mellan den 14 och 23 november 2016.

Under en tid har den säkerhetspolitiska situationen i närområdet försämrats vilket gör det än viktigare att marinen kan bidra med stabilitet och säkerhet i och kring Östersjöområdet. Det görs bland annat med övningar. Det är också viktigt att samarbetet mellan marinen och andra maritima aktörer fortsätter att utvecklas…

Totalt närmar sig antalet personer i övningen 2 000 stycken. Av dessa kommer drygt 1 700 personer från de marina förbanden  som ingår i övningen. Dessutom deltar personal från Luftstridsskolan, Livgardet, Flygtaktiska staben, FMLOG samt Militärregion syd och mitt, med flera.  Ett 20-tal större stridsfartyg som korvetter, minröjningsfartyg, stödfartyg och ubåtar tillsammans med ett stort antal stridsbåtar och bevakningsbåtar är med i övningen. Utöver fartygen deltar ett tiotal stridsflygplan ur F 17, F 21 samt fyra helikoptrar från Helikopterflottiljen. Läs pressmeddelande