Så rädda är svenskarna för ryssen, Aftonbladet

Ryssland har gått in med två korvetter som kan utrustas med kärnvapen i Östersjön.

Trots det är svenskarna inte mer rädda för hotet från Ryssland.

– Oron har inte ökat, den har minskat något och där ligger den stabilt, säger Karin Nelsson, analyschef på Aftonbladet/Inizio…

Men Rysslands ytterligare förflyttningar i Östersjön påverkar inte svenskarnas oro. I en ny undersökning från Aftonbladet/Inizio visar det sig snarare att oron har minskat.

Samma fråga har ställts till svenska folket tre gånger, i maj 2015, januari 2016 och nu 28-29 oktober 2016. På frågan ”Är du orolig för ett ökat militärt hot från Ryssland eller inte?” svarade 38 procent i maj 2015 att de var ”ganska orolig”. I januari 2016 var antalet svarande i samma kategori 30 procent. Och i den senaste undersökningen låg siffran på 29 procent.

– Oron har inte ökat, den har minskat något och där ligger den stabilt, säger Karin Nelsson, analyschef på Aftonbladet/Inizio. Även andelen som säger sig vara ”mycket orolig” för hotet från Ryssland ligger stabilt, 11, 7 och 10 procent i undersökningarna.Läs artikel