Sverker Göransson skall hjälpa SAAB – blir det någon skillnad? Carl Björeman

Enligt en artikel i Svenska Dagbladet (17/2) skall förre ÖB Sverker Göranson hjälpa SAAB i företagets marknadsföring. Nyheten utlöste krav på karenstid i liknande fall från korruptionsexperten Helena Sundén. Hennes krav är mycket väl motiverat. Karenstid borde ha tillämpats långt tidigare.

Men det finns en fråga som för skattebetalarna är ännu mera intressant: Vad har egentligen Sverker Göranson gjort som ÖB – utöver att administrera Försvarsmaktens löpande verksamhet – annat än att hjälpa SAAB med marknadsföringen?

Under Sverker Göransons tid som ÖB – 2009 till och med 2015 – har SAAB befäst sin faktiska dominans i den svenska försvarsekonomin. Det tydligaste tecknet på detta är att SAAB – med regeringens stöd – har lagt under sig ubåtsverksamheten. Det har resulterat i att det åtgärdspaket, varmed Sverige vill möta moderna ryska betvingelsemetoder, innehåller ytterligare två ubåtar och ytterligare tio JAS 39 Gripen E.

Sverker Göranson har genom att icke protestera mot detta i praktiken redan som ÖB hjälpt SAAB i dess marknadsföring. Han torde vara väl förtrogen med innebörden av sin nya roll som öppen marknadsförare för SAAB.

Carl Björeman är pensionerad generallöjtnant