Nato behöver Sverige – inte tvärtom! Anna-Lisa Björneberg, etc.se

I den pågående debatten om värdlandsavtalet och Sveriges förhållande till Nato har nu två företrädare för Liberalerna, Piotr Kiszkiel och Robert Hannah, skrivit en artikel med titeln Sverige behöver Nato. Vi är nu många liberaler som inte känner igen oss i partiet längre och också lämnat det.

För en ikon som Ingrid Segerstedt Wiberg var Fred och frihet nyckelord och innebar en politik för avspänning och alliansfrihet som ger Sverige möjlighet att verka för förståelse och insikt i de verkliga hoten mot människor och natur. När Ingrid Segerstedt Wiberg reste till Kina för att träffa fredsaktivister sågs det med misstro och hon beskylldes för att vara kommunist. Läs artikel