Många säger nej till Natoavtalet, Pierre Schori och Stina Oscarson i Aftonbladet

…Sedan utredningen ( den alternativa Nato-utredningen, red)  presenterades i maj har de tre största partidistrikten inom socialdemokratin, Stockholm, Göteborg och Skåne, avvisat eller krävt ett uppskjutande av Värdlandsavtalet.

Ett faktum som det varit förvånansvärt tyst om.

Minoritetsskyddet i regeringsformen finns för att säkerställa att inte nya lagar på något sätt riskerar att innebära inskränkningar grundlagsskyddade rättigheter för någon grupp. I fallet med värdlandavtalet kan det finnas fog att misstänka att detta skulle kunna ske på ett flertal punkter bland annat gällande informationsfrihet, demonstrationsfrihet, näringsfrihet och likabehandlingsprincipen.

Då mycket av den militära övningsverksamheten är förlagd till norra delen av Sverige kan detta bli särskilt påtagligt för den samiska befolkningen. Läs artikel