Sveriges rutinmässiga deltagande i Nato-övningar över baltiskt luftrum

Utgivarna

Försvarsminister Peter Hultqvist brukar framhålla att svenskt deltagande i Nato-övningar alltid skall baseras på en bedömning av vad som gynnar utvecklingen av det egna nationella försvaret och att övningarna inte skall vara riktade mot någon annan stat.

Sveriges medverkan i de Nato-ledda flygövningarna Ramstein Alloy över baltiskt luftrum visar på en verksamhet som knappast kan motiveras av behov hos det svenska flygvapnet.

Nu genomförs övningen under två dagar över Estlands, Lettlands och Litauens luftrum.

Natos Air Command säger att övningen skall visa närvaron av en effektiv flygstyrka som försvarar Baltikum.   Nato-flyg för lufttankning och för tidig kontroll av luftrummet ingår.

Det går inte att komma ifrån att det handlar om en övning för att stärka Baltikums försvar mot Ryssland. Sådana övningar har pågått sedan 2016 och genomförs tre gånger per år med deltagande av Nato-stater och partnerskapsstaterna Sverige och Finland.

Svenska försvarsmakten brukar vara snabb med att lägga ut pressmeddelanden så fort vi deltar i militärövningar, egna eller tillsammans med andra stater. I det här fallet har ingen information kommit från Försvarsmakten. På en fråga från alliansfriheten.se är svaret att detta numera är business as usual:

”Vi har inte lagt ut någon information om just den här specifika övningen i våra kanaler. Övningsserien Ramstein Alloy genomförs regelbundet sedan ett antal år och även flera gånger per år. Sverige deltar också regelbundet i dessa övningar.

Den här veckan genomförs Ramstein Alloy 20-3 där flygvapnet deltar med Jas 39 Gripen från F 7 som baseras och utgår från Ärna (Uppsala), vilket bl a har uppmärksammas av SVT och Upsala Nya Tidning.”

Deltagandet i Nato-övningar för att skydda baltiskt luftrum har nu blivit en rutin som man inte behöver upplysa allmänheten om, anser Försvarsmakten.

Övningen skall ses i ett större sammanhang där spänningen ökar mellan Ryssland och USA/Nato med upptrappning av övningar på bägge sidor. Försvarets Forskningsinstitut (FOI) visar i rapporten Västlig militär övningsverksamhet 2014–2019 att Nato och dess medlemsländer har fördubblat övningarna från 155 år 2014 till 310 år 2019.

Man kan utgå från att Ryssland i motsvarande grad ökat sina militära övningar i regionen.

Den här eskaleringen av spänningen mellan stormakterna i vårt närområde är inget som gynnar Sverige. Tvärtom måste det vara ett svenskt intresse att inte bidra till att motsättningarna mellan militärblocken skärps.

Genom att nu rutinmässigt delta i Natos övningar intill Rysslands gräns riskerar vi att bli en del av en framtida stormaktskonflikt.

Svenskt flygvapen behöver öva, men det måste ske utifrån vårt eget nationella behov och inte utifrån Natos.