Sveriges militära alliansfrihet ligger fast, Peter Hultqvist, Expressen

…Sverige avgör helt och hållet vilken övningsverksamhet det kan handla om, tidsperioder för densamma och villkoren för genomförandet. Ytterst är det regeringsbeslut som styr och vid höjd beredskap kan det även krävas riksdagsbeslut.  

Utländska truppers möjligheter att verka på svenskt territorium regleras i fredstid bland annat av tillträdesförordningen från 1992. Där framgår det att det krävs svenskt beslut om tillstånd innan utländsk trupp kommer till Sverige.

I tillträdesförordningen står det också att om det är krig mellan andra länder, och Sverige beslutar sig för att hålla sig neutralt, får inte krigsförande stat använda svensk territorium som bas för krigsoperationer eller för underrättelseverksamhet eller för stridsledning.

På denna punkt förändras inte svensk lag med en stavelse genom värdlandsstödsavtalet. Dessutom skulle det inte vara förenligt med folkrätten att upplåta svenskt territorium för att möjliggöra folkrättsvidriga militära anfall mot tredje stat.

Sveriges militära alliansfrihet ligger fast. Vårt samarbete med andra länder och organisationer styrs med utgångspunkt från denna grundhållning. Det gäller även för värdlandsstödsavtalet med Nato.

Eftersom det är svenska villkor som styr vad som sker i samarbetet när det gäller nyttjandet av svenskt territorium rubbas inget av detta. Även på den punkten är det viktigt att vara tydlig. Läs artikel