Sjöstedt pressad om Nato och migration, Expressen

I går blev det känt att inte bara Vänsterpartiet utan också Sverigedemokraterna försöker stoppa och skjuta upp det så kallade värdlandsavtalet med Nato i ett år. Varför vill ni göra det?

– Ja, det är ju ett väldigt stort steg det här värdlandsavtalet. Som jag ser det är det ett steg på väg mot Natomedlemskap. Och vi tycket att alliansfriheten är viktig och den är bra för Sverige och den är bra för Europa. Så vi tycker inte att man ska hasta in i ett avtal som öppnar kanal för Natobaser i Sverige.

Men för att genomföra det här uppskovet krävs ju att det har något slags grundlagsbäring. På vilket sätt hotar det grundlagen?

– Ja, vi har ju tittat väldigt noga på det här förstås och i det här ingår att man ska kunna ha Natobaser i Sverige dit svenskar inte har tillträde. Men i grundlagen slås det fast att vi har rätt att röra oss hur vi vill i vårt land, så vi tycker att det här ska utredas noga och prövas. Det finns ingen anledning att skynda på ett sådant här stort beslut.

Men svenskar kan ju inte röra sig var som helst. De kan inte gå in på militärbaser i Sverige i dag heller.

– Nej, då är det svenska militärbaser. Det här är Natobaser vi pratar om. Läs intervjun