Soldatutbildning förlängs, svt.se

…Det blev för dyrt med all övertidsersättning och allt arvode som skulle betalas ut när de nya soldaterna skulle öva. Därför har man nu gjort om utbildningen så att den i större utsträckning liknar den gamla värnpliktsutbildningen.

Men det är inte bara utbildningstiden som ses över. För trots stora rekryteringskampanjer har försvaret haft svårt att få tag på folk. Av de 4000 som utbildas varje år saknas omkring 1500 personer. Därför ser en statlig utredare nu över möjligheten införa någon form av frivillig värnplikt. Läs artikel