Militära fakta behövs! sla.se

Per Blomquist

Javisst, Hergus Palmquist, leder det till ”märkliga” ting och ”helt otroliga påståenden” om man följer politiken och inte militära fakta med värdering enligt beprövad metod och erfarenhet. Att HP är intresserad av källor till Carl Bildts tankar för anfallskrig över Östersjön är begripligt.

Källorna är många. I en understreckare i Svenska Dagbladet (26/4 2006) behandlades vår goda doktrin ”alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig”. Bildt fick problem under krisen i Baltikum.

”Först i februari 1995 kunde SvD avslöja orsaken. Den svenska regeringen hade i maj 1993 samlats i ett bergrum och hållit en topphemlig krigsövning. Övningen hade täcknamnet Carina. (Namnet och detaljerade fakta ströks vid publiceringen 1995. Detta för att undvika ett tryckfrihetsåtal mot SvD, vilket visar hur känsligt läget då ännu var.) I övningen angrep Ryssland de baltiska staterna både genom ryska friskaror ledda av utbrytargeneraler och invasion stödd från Moskva. I spelet bröt neutralitetspolitiken ihop”. Läs artikel