Sverige skall inte spela stormaktspel i Syrien

Riksdagsdebatten 6 februari om Sveriges hållning till Turkiets angrepp mot Afrin i norra Syrien uppvisade en oklar syn på FN-stadgans våldsförbud och folkrätten hos flera av ledamöterna. Ingen berörde med ett ord frågan om Syriens territoriella integritet. Hela konflikten reducerades till att gälla Turkiet och kurderna i norra Syrien.

Representanter för V och MP begärde att regeringen skulle fördöma Turkiets angrepp. Utrikesminister Margot Wallström intog en förnuftig hållning. då hon förklarade att man först måste ta reda på om ett folkrättsbrott begåtts och i så fall form av folkrättsbrott. Turkiet har hävdat självförsvar enligt artikel 51 i FN-stadgan. Utrikesministern ställer sig tvekande till den förklaringen.

Men inte heller utrikesministern tog upp de uppenbara folkrättsbrott som utgör bakgrunden till konflikten i norra Syrien. USA-koalitionen Inherent Resolve, i vilken Sverige deltar med trupp i Irak, har militärt intervenerat i norra Syrien utan samtycke från den syriska regeringen som fördömt angreppen som ett flagrant brott mot landets suveränitet. Turkiets anfall in i norra Syrien mot Afrin utlöstes av ett tal som den amerikanske utrikesministern Rex Tillerson höll för ett par veckor sedan, där han förklarade att USA ämnar upprätta en skyddszon i Syrien mot gränsen till Turkiet. Vidare förklarade han att USA planerar att sätta upp en kurdisk styrka på 20 000 man för att befästa skyddszonen. (Vi har på den här sajten tidigare kommenterat detta). Tillerson meddelade att syftet med den nya styrkan var – förutom att angripa terrorister – att hålla Iran borta och att bekämpa den syriska regeringen.

Turkiets angrepp på norra Syrien är ett folkrättsbrott. Det har också fördömts som ett folkrättsbrott av den syriska regeringen som hotat att skjuta ned turkiska plan, om dessa går in över syriskt territorium.

Det verkar som om Sveriges deltagande i den USA-ledda koalitionen Inherent Resolve gör att utrikesministern bortser från de uppenbara folkrättsbrott som koalitionen gör sig skyldig till i Syrien. Likaså svävar hon på målet om Turkiets folkrättsbrott mot Syrien. Folkrätten och FN-stadgan handlar om relationerna mellan stater, men svenska regeringen verkar inte vilja se att det är staten Syrien som är angripen.

I propositionen om fortsatt svenskt deltagande med militär trupp i Irak inom ramen för den USA-ledda koalitionen gjorde regeringen ett stort nummer av att man var i Irak på inbjudan av den irakiska regeringen (en inte helt solklar folkrättslig grund). Nu tiger regeringen, då samma koalition intervenerar i Syrien trots fördömanden av den syriska regeringen.

Margot Wallström talar utförligt om att Sverige skall värna folkrätten och FN-stadgan, men det klingar falskt då hon samtidigt blundar för USA-koalitionens folkrättsbrott mot Syrien. Sverige skall inte spela med i ett stormaktspel och tiga om uppenbara folkrättsbrott!