Det er fortsatt ikke aktuelt å gjenoppta det bilaterale forsvarssamarbeidet, men Norge har opprettholdt samarbeidet på områder som er vurdert som avgjørende for sikkerhet til sjøs, og landenes felles interesse for å ivareta stabiliteten i nord. Dette samarbeidet gjelder kystvakt, grensevakt, søk og redning, mekanismene i Incidents at Sea-avtalen samt telefonlinjen mellom Forsvarets operative hovedkvarter og Nordflåten.

Kommunikasjonsenheten sier videre at “hensikten med fornyet dialog er å bidra til å opprettholde stabiliteten i nord. Det er ikke avtalt noe konkret om neste møte, men begge sider ønsker å fortsette og møtes på dette nivået.” Läs artikel