”Sverige ska inte dras in i kriget”, svd.se

Lars-Gunnar Liljestrand

Den svenska regeringen bör bistå Ukraina med alla till buds stående medel – inklusive stridsvagnar och stridsflygplan, skriver Petter Martinsson (S) på SvD Debatt den 13 februari.

Med sådana vapenleveranser blir Sverige om inte bli krigförande så dock deltagande på ena sidan i kriget och får ta de risker det innebär när kriget som det ser ut alltmer blir en konflikt också mellan Ryssland och USA. Skälet till att Sverige sedan 70 år har politiken att inte skicka vapen till ett land i krig är just att vi inte skall riskera att dras in i en stormaktskonflikt.

De vapenleveranser som Sverige redan gjort till Ukraina bryter mot den linjen även om regeringen idag uttrycker viss reservation mot att skicka mera tyngre vapen.

Martinsson kommer med det häpnadsväckande påståendet att just nu försvaras Sverige bäst i Donbass.

Uttrycket känns igen.ÖB Håkan Syrén förklarade 2004 att Sverige bäst försvaras i Afghanistan. Tidigare försvarsministern Peter Hultqvist hävdade för två år sedan att Sveriges säkerhet försvarades i Mali.

Vad det i själva verket handlade om var att visa lojalitet med en stormakt (USA respektive Frankrike). Vi drogs med i krigsäventyr där andra staters intressen var styrande och där vi inte kunde påverka skeendet men fick ta konsekvenserna.

Hur kriget i Ukraina slutar vet vi inte och risken finns att det blir en konfrontation mellan stormakter. Det är just en sådan situation som vi med vår traditionella säkerhetspolitiska linje sökt undvika att bli indragna i. Läs artikel