Nå lar USA, Vesten og den tyrkiske regjeringen vårt folk dø under ruinene uten hjelp, innherred.no

Ahtidal Ismail

Ikke til forsvar for noen: bare til forsvar for Syria og det syriske folket Amerikanske og europeiske land anerkjenner ikke det syriske regimet. Men de vil at Assad skal gjennomføre de nødvendige protokollene internasjonalt for at de kan gi sitt bidrag til humanitær hjelp. For eksempel vil de at regimets representant i FN skal erklære byene som katastrofebyer og erklære unntakstilstand.

Ba USA det syriske regimet om tillatelse til å okkupere og stjele oljekildene øst for Eufrat? Har de bedt om tillatelse til å bringe våpen inn i landet med helikoptre? Har de bedt om tillatelse til å utføre militære aksjoner på syrisk territorium?

Vesten ønsker at et regime som de ikke anerkjenner, skal gjøre tiltak for å utøve sin humanitære plikt. Men de krever ingen godkjenning eller protokoll, verken fra regimet, sikkerhetsrådet eller noen andre, for å ødelegge Irak, plyndre og drepe. De trenger ingen protokoll, prosedyre eller FN-resolusjon for å okkupere deler av Syria og stjele oljen i årevis. […]

Økonomiske sanksjoner utgjør den mest barbariske måten å knuse og ødelegge et folk på. Cæsar-loven (som lovfester de amerikanske sanksjonene mot Assad-regimet i Syria, red.anm.) representerer en dødsdom mot det syriske folket. Nå lar USA, Vesten og den tyrkiske regjeringen vårt folk dø under ruinene uten hjelp. Läs artikel