Sverige presenterar resolution i FN för att fortsätta utredningen om omständigheterna kring Dag Hammarskjölds död, regeringskansliet.se

Idag, den 12 december, presenterade Sverige i FN:s generalförsamling resolutionen som föreslår en fortsättning av utredningen om omständigheterna kring Dag Hammarskjölds död. Resolutionen uppdrar åt medlemsstater att dela och offentliggöra information av relevans för utredningen.

 – Liksom tidigare, så läggs resolutionen fram på svenskt initiativ. Vi känner ett starkt stöd inom FN för arbetet med att försöka klargöra vad som hände Dag Hammarskjöld och de övriga som så tragiskt förolyckades den 18 september 1961 i Ndola, säger utrikesminister Ann Linde.

Vi är övertygade om att mer kan göras. Därför har Sverige fortsatt att driva på för en ny resolution i generalförsamlingen som gör att utredningen kan fortsätta. Resolutionen ger i uppdrag åt en av FN utsedd utredare att inkomma med en slutlig rapport, som även inkluderar utredarens slutsatser. Antagandet för resolutionen förväntas den 24 december. Läs pressmeddelande