Gemensamma förmågor för luftförsvar, forsvarsmakten.se

Flygvapnet har i veckan genomfört övningar inom ramen för det finsk-svenska försvarssamarbetet. Övningarna är omfattande och genomförs över tiden med syfte att stärka nationell militär förmåga i respektive land men också att kunna genomföra gemensamma operationer. Ett starkare försvar skapar vi tillsammans med Finland. […]

− Under veckan har viktiga steg tagits för att utveckla gemensamma förmågor för luftförsvar då finska F-18 Hornet baserat på Visbybasen på Gotland för att samöva med svenska Jas 39 Gripen. Det som främst har övats är identifieringsprocedurer och detta har genomförts i både finskt och svenskt luftrum samt i internationellt luftrum över Östersjön, säger Carl-Fredrik Edström som är operationschef vid Flygstaben. Läs pressmeddelande