Sverige ordförande i Open Skies Consultative Commission (OSCC), swedenabroad.com

Idag den 8e januari 2018 tillträder Sverige som ordförande i Open Skies Consultative Commission (OSCC). OSCC är det verkställande organet för Open Skies-avtalet, som trädde i kraft i januari 2002 och som i dagsläget undertecknats av 34 stater.

Avtalet är ett av de mest vidsträckta och syftar genom reglering av observationsflygningar till att öka ömsesidig förståelse och transparens mellan stater. Med hjälp av observationsflygningarna håller sig avtalsländerna uppdaterade om varandras militära utveckling, vilket främjar det förtroendeskapande arbetet dem emellan.

Det svenska ordförandeskapet varar fram till påsken 2018. Läs pressmeddelande