Oenighet inom Alliansen kring Nato, aftonbladet.se

Det råder oenighet inom Alliansen kring vägen fram till ett svenskt Nato-medlemskap. När Försvarsberedningens senaste rapport presenterades lyckades de fyra partierna inte enas kring en gemensam linje.

– Det är naturligtvis inte bra, säger Liberalernas försvarspolitiska talesperson Allan Widman…

De senaste åren har den politiska kartan i frågan ritats om rejält då flera partier svängt. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna är fortfarande emot ett medlemskap, men hösten 2015 röstade både Centerstämman och Kristdemokraternas riksting för att Sverige bör ansluta sig till Nato. Det innebar att alla Allianspartierna nu var inne på samma linje, då både Moderaterna och Liberalerna varit positiva till ett medlemskap sedan tidigare.

Men C sa samtidigt att en anslutning bör ske i bred politisk samsyn i Sverige och att man gärna ser att Finland går med samtidigt. Och trots att Alliansen nu är enad i målet i frågan är man inte eniga om när. Inför valet 2018 har man fortfarande inte gett något konkret besked om hur man ska gå vidare i frågan om man vinner regeringsmakten.

Och när Försvarsberedningen lämnade över senaste rapport till regeringen blev skiljelinjerna återigen tydliga då Alliansen inte lyckades enas kring en gemensam linje i Nato-frågan. Läs artikel