Sverige och Kuwait lägger fram resolution i FN:s säkerhetsråd om den humanitära situationen i Syrien, regeringen.se

[…] Den humanitära situationen förblir en av den värsta världen har skådat med miljoner människor på flykt, många av dem alltjämt i Syrien. Utsattheten för kvinnor och barn är fortsatt särskilt oroande. Situationen för de humanitära organisationerna förblir svår och de förvägras ofta tillträde till de många behövande i Syrien. När folkrätten, inklusive den humanitära rätten, kränks dagligen så är det vår skyldighet att agera.

Därför lägger Sverige och Kuwait – på de humanitära aktörernas begäran – fram en resolution i säkerhetsrådet för att få till stånd en paus i striderna, stopp på belägringar och attacker mot civila, sjukhus och skolor, säkrat humanitärt tillträde och medicinska evakueringar av de mest behövande i Syrien. Sverige och Kuwait har ett särskilt ansvar för säkerhetsrådets arbete med humanitära frågor i Syrien, genom vårt s.k. pennhållarskap. I denna egenskap lotsade Sverige och de två dåvarande medpennhållarna, Egypten och Japan, i december förra året igenom en resolution som möjliggör fortsatt gränsöverskridande humanitärt bistånd till Syrien […]

Sverige kommer fortsatt stödja FN-sändebudet Staffan de Misturas ansträngningar att finna en politisk lösning. Vi kommer också genom humanitärt stöd och långsiktiga biståndsinsatser, fortsätta att stödja de människor som drabbats av konflikten och tvingats på flykt. Läget på marken är dock så akut att omedelbart agerande behövs. Det är vår skyldighet att söka överbrygga oenighet i säkerhetsrådet och nå samförstånd kring vikten av att få stopp på våldet och få fram den humanitära hjälpen. Det kommer inte bli enkelt att få igenom resolutionen – men vi måste försöka. Läs pressmeddelande