Finland i skuggan av Ryssland, Jan Forsberg, forsvarsutbildarna.se

Vårt östra broderland Finland lät aldrig avveckla sin Försvars – makt så grundligt som vi gjorde det i Sverige.
De historiska erfarenheterna gjorde att man bibehöll det så kallade ”invasionsförsvaret” till skillnad fråni Sverige. Värnplikten bibehölls och effekterna av detta blir tydligare för varje dag. Sammanlagt mobiliserar Finland idag 280 000 soldater ihändelse av kris eller krig. Vi i Sverige kan skapa en samlad Försvarsmakt om 50 000 soldater varav 22 000 är hemvärnssoldater. Varför denna obalans kan man fråga sig?
Kostnaderna för Finlands försvar ligger år 2017 på 2 830 miljoner Euro vilket motsvarar cirka 28 miljarder svenska kronor. I Sverige får försvaret 2017 cirka 45 miljarder kronor och prognosen för år 2020 är 50 miljarder kronor.

I det finska rambeslutet sker en kraftig ökning av anslagen. För 2020 skall det finska försvaret få 3037 miljoner Euro vilket motsvara cirka 30 miljarder svenska kronor. Men redan 2021 skall det finska försvaretfå en rejäl ökning av anslaget till 4301 miljoner Euro vilket ger 43,4 miljarder svenska kronor. Detta motsvarar på fyra år en dryg 50 % ökning av försvarsanslaget. Den drastiska ökningen är bland annat för att tillgodose de finska stridskrafternas behov av ny modern materiel. Samtidigt kompenserar den de behov som skapats genom en kraftfull eskalering av hotbilden som för närvarande sker i vårt närområde. Har vi i Sverige en helt annan hotbild är vad som finns på andra sidan Åland? Svaret är naturligtvis ja, men
skillnaden motsvarar inte alls den differens som en jämförelse av våra länders försvarsförmågor visar. Läs artikel

7
Överstelöjtnant Jan Forsberg
FOTO: THOMAS ECKERED
Vårt östra broderland
Finland lät aldrig
avveckla sin Försvars –
makt så grundligt som
vi gjorde det i Sverige.
De historiska erfarenheterna gjorde
att man bibehöll det så kallade
”invasionsförsvaret” till skillnad från
i Sverige. Värnplikten bibehölls och
effekterna av detta blir tydligare för
varje dag. Sammanlagt mobiliserar
Finland idag 280 000 soldater i
händelse av kris eller krig. Vi i
Sverige kan skapa en samlad
Försvarsmakt om 50 000 soldater
varav 22 000 är hemvärnssoldater.
Varför denna obalans kan man fråga
sig?
Kostnaderna för Finlands försvar
ligger år 2017 på 2 830 miljoner
Euro vilket motsvarar cirka 28
miljarder svenska kronor. I Sverige
får försvaret 2017 cirka 45 miljarder
kronor och prognosen för år 2020 är
50