Sverige och Finland som flygbaser för USA, Lars-Gunnar Liljestrand

Stefan Forss, professor vid Försvarshögskolan i Helsingfors, skriver under rubriken ”Hur skall Baltikum kunna försvaras?” och besvarar frågan med att Finland och Sverige skall ställa upp med baser för USA. Det är USA som skall agera. Nato går inte att räkna med. Tvärtom menar han att flera Nato-länder kan vara ett hinder för Nato att ingripa.

Stefan Forss slutsats är:

Hur ska USA då i praktiken klara av president Obamas löfte att försvara balterna? Seriösa bedömare anser det vara helt klart att långtgående samarbete också med Sverige och Finland behövs. Om de operativa förutsättningarna finns ett vägande verk att tillgå, Krigsvetenskapsakademiens bok Till bröders hjälp. Våra länders solidaritet kommer att ställas på prov, kanske mycket snart. Till slut handlar det om ett för oss avgörande politiskt vägval. Hur kan vi bidra till att balterna ska kunna försvaras under amerikansk ledning – eller ska vi förneka den möjligheten? Ett blankt nej skulle få förödande konsekvenser på många plan. Bara en stor aktör skulle gynnas.”

Ett blankt nej har dock Finlands president Sauli Niinistö avgivit i sitt tal vid ambassadörsdagarna den 25 augusti i år:

”Då och då får vi höra tankar som skisserar upp något slags delansvar för Finland när det gäller försvaret av Baltikum. Jag har dock varit tvungen att vara ganska precis i denna fråga. Av den enkla anledningen att Finland inte befinner sig i en sådan ställning där det kan ge andra sådana militära säkerhetsgarantier som det inte ens själv har. Vi är inte heller en stormakt som har ’ammunition’ till övers att dela ut. Vår östgräns är längre än Natoländernas sammanslagna gräns mot Ryssland. Om ett folk på drygt fem miljoner invånare under dessa förhållanden i princip själv ansvarar för sitt försvar är det ett tillräckligt stort ansvar.”

Niinistö säger det självklara att en liten stat bara har förpliktelser mot sig själv. Detsamma gäller för Sverige. Vi har att själva värna vårt territorium. Den svenska riksdagens solidaritetsförklaring om att Sverige inte kommer att ”förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett annat medlemsland eller nordiskt land” innebär inga utfästelser om militärt stöd. Solidaritetsförklaringen är alltså tom och snarast skadlig då den kan inge felaktiga förväntningar utomlands och hemma om hur Sverige kommer att ställa sig, förväntningar som inte kan infrias .

De tre baltiska staterna har gått med i Nato. Då får de också vända sig till Nato om de hamnar i en kris. Om deras Nato-medlemskap inte innebär någon garanti om militär hjälp är det en sak som de själva måste begrunda och värdera och eventuellt ompröva för att säkra sin nationella existens.

Att Sverige utan att självt vara angripet skulle erbjuda USA sitt territorium för flygangrepp mot ryska styrkor är en absurd tanke och skulle vara att direkt dra in Sverige i ett eventuellt krig.