Sverige i Afghanistan – det strider mot folkrätten

Sveriges deltar med militär trupp i kriget i Afghanistan. Regeringen anger som folkrättslig grund (FN-mandat saknas) inbjudan från regeringen i Kabul.

Vi har på den här sajten visat  att en regering måste ha kontroll över större delen av territoriet för att vara legitim och kunna ge samtycke till militär intervention.

Pågår ett inbördeskrig där det står och väger mellan parterna får utomstående stater inte intervenera till förmån för ena sidan. Utländsk intervention blir då ett brott mot FN-stadgans princip om folkens rätt till självbestämmande.

Uppgifterna från BBC visar hur regeringen i Kabul har allt mindre kontroll över territoriet. Den Nato-ledda interventionen där Sverige deltar saknar stöd i folkrätten.

BBC : Taliban threaten 70% of Afghanistan

Taliban fighters, whom US-led forces spent billions of dollars trying to defeat, are now openly active in 70% of Afghanistan, a BBC study has found. Months of research across the country shows that the Taliban now control or threaten much more territory than when foreign combat troops left in 2014. The Afghan government played down the report, saying it controls most areas.

But recent attacks claimed by Taliban and Islamic State group militants have killed scores in Kabul and elsewhere. Afghan officials and US President Donald Trump have responded by ruling out any talks with the Taliban. Last year Mr Trump announced the US military would stay in the country indefinitely. Läs artikel