Statsminister vil-ikke, aldrimer.no

Statsminister Erna Solberg er utvilsomt en dyktig politiker. Men hun er samtidig preget av styringsarroganse og manglende kriseforståelse. Det betyr at Erna er blitt regjeringens viktigste bremsekloss for en mer ansvarlig forsvars- og sikkerhetspolitikk og en raskere reetablering av Norges forsvarsevne…

Norges militære kapasitet i dag, er – uansett hva regjeringen måtte forsøke å fortelle deg – uegnet til å kunne forsvare landet mot en ytre, militær fiende. Heimevernet er allerede for lite og bygges ytterligere ned. Hæren er av mikroskopisk størrelse, og vil heller ikke bli spesielt mye større i årene som kommer. 4-5000 soldater holder neppe ut spesielt lenge. Og da er jeg snill i mine anslag over hvor mange soldater vi har og som kan kjempe. Norge, ikke bare Forsvaret, mangler helikoptre i stor skala. NH-90-leveransen er nå så forsinket at det er helt grotesk. Helikopteret ble bestilt i 2001. Og nå er den foreløpige fasiten er at Kystvakta blir stående uten helikoptre. Hæren blir også stående uten helikoptre. Og Forsvarets aldrende park av Bell-412-helikoptre, som skal øremerkes spesialstyrkene, krever stadig mer vedlikehold for å kunne levere operativ evne. Og ja, spesialstyrkene står fortsatt i bare 24 timers beredskap, selv om de normalt greier å stille til innsats på kortere varsel enn det. Läs artikel