FOI:s expert om USA:s nya kärnvapenpolicy: ”Kan omfatta Sverige”, svt.se

USA:s nya kärnvapenpolicy som presenterats gäller både ”allierade” och ”partners”. FOI:s säkerhetspolitiska expert räknar med att policyn även kan gälla Sverige. Men det är troligare att det är en signal till länder som överväger att skaffa egna kärnvapen, att de ska avstå, enligt Robert Dalsjö vid FOI.

Försvarsdepartement Pentagon är mycket tydligt med att både allierade och partners omfattas av USA:s nya kärnvapenpolicy som presenterades på fredagen. Dokumentet omfattar USA:s så kallade ”kärnvapentriad”, som enligt USA, syftar till avskräckning. Det är kärnvapenstyrkorna på land, till havs och i luften. Inga länder är nämnda i dokumentet. USA talar endast om allierade och partners när det gäller säkerhetsgarantin. Enligt Robert Dalsjö vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), är detta sannolikt en signal till allierade och partners som blivit oroliga och överväger att utveckla egna kärnvapen att de ska avstå, som till exempel Japan och Sydkorea, men också Tyskland.

– Det är bland annat en signal till länder som funderar på att skaffa kärnvapen att det behöver ni inte göra. ”Vi fixar det här”, säger Robert Dalsjö, och syftar på USA.

Det framgår inte av dokumenten som blev offentliga på fredagen om Sverige omfattas av USA:s kärnvapenparaply, men ordet ”partner” nämns många gånger. Därför är det troligt att även Sverige åsyftas i dokumenten, enligt Robert Dalsjö.

– Det räknar jag med. Sverige fick en kärnvapengaranti av USA redan på 1960-talet. Och på senare år så har USA:s tidigare försvarsminister och vice president nära nog bekräftat att Sverige fortfarande har en säkerhetsgaranti. Så därför räknar jag med att de här skrivningarna syftar bland annat på Sverige. Men det är ingen bindande garanti. Läs artikel