Svenskt territorium ej för Nato-insatser i Baltikum

Utgivarna

Det nederländska amfibietransportfartyget HNLMS Rotterdam har skickats till Östersjön för att observera den ökande militära spänningen, enligt Nato.

Till Aftonbladet (17/1) säger en talesperson för Nato:

– Vi är där för att visa närvaro och solidaritet med hela alliansen.

Uppgiften är inte särskilt sensationell då Nato under senare år flitigt övat i Östersjön.

Mer uppseendeväckande är kommentaren från forskaren Magnus Christiansson vid den svenska Försvarshögskolan. Till Aftonbladet säger han att det inte är ovanligt att Nato befinner sig i Östersjöområdet och nära Gotland, som är strategiskt viktigt även för Nato. Sedan tillägger Christiansson:

– Det hänger ihop med att om det bryter ut krig i de baltiska staterna, som är Natomedlemmar, är det viktigt att befinna sig på Gotland där man kan ställa ut luftvärnssystem och sjörobotar. Annars blir det svårt för västmakterna att komma till undsättning för sina allierade.

Om Christiansson har rätt betyder det att Nato föreställer sig eller har bibringats uppfattningen att man kan använda svenskt territorium för militära insatser i andra länder.

Den svenska alliansfriheten medger inte att vi på förhand förbinder oss att stödja någon part i en militär konflikt.

Det finns således ingen automatik för Nato att utgå från att man kan använda svenskt territorium.

Om de baltiska staterna skulle angripas av Ryssland utlöser det inte någon på förhand given försäkran att Sverige kommer till militär undsättning eller att Sverige upplåter sitt territorium för Nato att stödja de baltiska staterna.

Värdlandsavtalet med Nato ger inte Nato någon rätt att stationera trupp på svenskt territorium. Svenska regeringen bestämmer i alla lägen.

Varken solidaritetsförklaringen, accepterad av Sveriges riksdag, eller solidaritetsklausulen i EU:s Lissabonfördrag binder Sverige till att ge militärt stöd. Vi bestämmer som alliansfritt land själva om och i vilken form vi ger stöd vid en konflikt. De baltiska staterna har gått med i Nato för sin säkerhets skull. Det är de baltiska staternas säkerhetspolitiska vägval, och det ställer inga krav på att och hur Sverige skall agera.

Försvarsminister Peter Hultqvist var mycket tydlig i Ekots lördagsintervju (15/1) med att den svenska alliansfriheten ligger fast samt att vi själva i varje läge bestämmer vår säkerhetspolitik och hur vi skall agera militärt.

Uppenbarligen har man på olika håll (till exempel Försvarshögskolan) fått uppfattningen att svenskt territorium står till Natos förfogande.

Det krävs att regeringen tydligt säger ifrån att svensk alliansfrihet råder inte bara i ord utan också i handling.

Försvarsministern har själv bidragit till oredan när han som vid invigningen av Sollefteå regementet talade om att det var att se som en länk i en kedja av beslut inom hela den norra regionen:

– Försvarsbeslutet 2020 stärker Sveriges militära förmåga också i Sveriges geografiska mitt och invigningen här i dag är en del av denna utveckling. Sverige är en del av en militärstrategisk helhet som binder samman såväl Östersjöområdet som den arktiska regionen.

Sverige kan bli förstahandsmål vid en konflikt i vårt närområde om andra stater får uppfattningen att svenskt territorium kan komma att upplåtas för främmande makt.

Sverige behöver anta en doktrin liknande Finlands som tydligt slår fast att främmande stater inte får placera trupp på vårt territorium för att angripa andra stater.