”Svenskarna ska inte rösta om försvar med Finland”, svenska.yle.fi

Svenska folket kommer inte att rösta om försvarsförbund med Finland, säger Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist.

Ordföranden för försvarsutskottet Allan Widman, som representerar Liberalerna, har i en interpellation till den svenska regeringen ställt frågan om Sverige har för avsikt att medverka till ett försvarsförbund med Finland, och om det ska ordnas en folkomröstning i frågan.

Bakgrunden är att den svenska regeringen som bäst håller på och utreder om det finns lagliga hinder för ytterligare utökat försvarssamarbete. I praktiken handlar utredningen om Sveriges möjligheter att bistå Finland i fall av ett väpnat angrepp. Läs artikel