”Finland måste beakta rysk vrede”, Hufvudstadsbladet

Ryssland kommer att vidta åtgärder om Finland går med i Nato och det måste den finska statsledningen leva med. Det säger överste Sakari Wallinmaa, nypensionerad från tjänsten som chef för Försvarsmaktens underrättelsetjänst.

Försvarsmaktens underrättelsetjänst är en organisation vars anställda inte brukar uttala sig i offentligheten. Men underrättelsetjänstens chef, överste Sakari Wallinmaa pensionerades vid årsskiftet och HBL stämde träff med honom genast efter pensioneringen då han var fri att ge intervjuer.

Under de två senaste åren har Wallinmaa lett landets militära underrättelsetjänst som bildades i samband med den senaste försvarsreformen då den tidigare underrättelseverksamheten och signalprovanstalten slogs ihop. Underrättelsetjänsten lyder direkt under huvudstaben och dess underrättelsechef, generalmajor Harri Ohra-aho. Också tidigare ägnade sig Wallinmaa åt militär underrättelseverksamhet då han ledde försvarsmaktens dåvarande underrättelsecenter. Läs artikel