Säkerhet och Solidaritet, Björn von Sydow på Utrikespolitiska Institutet 20 januari

Lunchföreläsning med Björn von Sydow

Tidigare talman i svenska riksdagen, före detta försvars- och handelsminister och nuvarande vice-ordförande i Konstitutionsutskottet, Björn von Sydow, besöker Utrikespolitiska Föreningen! Björn von Sydow har stor erfarenhet inom den svenska politiken och är idag ordförande i Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling, ledamot i Krigsdelegationen samt föreläser inom försvarspolitik och politisk historia. Världen befinner sig idag i ett nytt säkerhetsläge där Ukrainakriget, flyktingkrisen, terrorism och klimatförhandlingar står högt på agendan. Björn von Sydow kommer att hålla en föreläsning som adresserar maktbalansen i realpolitiken – hur ser relationerna ut mellan Ryssland och Västmakterna? Ser vi nya spår av krigföring och vad säger World Values Survey? Vad är internationell solidaritet i dagens säkerhetsläge? Hur ser den svenska politiken ut i förhållande till FN, Nato, USA, och hur påverkas den av den nuvarande regeringsformen?
Gratis för medlemmar, 30 kr för övriga. Möjlighet att bli medlem på plats för 50 kr/år. Läs om evenemanget