Svenska soldater i Irak hukar sig i amerikanska baser

Utgivarna

I ett gemensamt uttalande igår från försvarsministrarna i de fyra nordiska länder som har soldater Irak sägs, att styrkorna skall vara kvar.

Sverige, Norge, Danmark och Finland har alla soldater på plats i den USA-ledda koalitionen Operation Inherent Resolve (OIR). Det är uppenbart, att regeringarna i de fyra länderna är oroade och nervösa över vad som kan hända i Irak. Ingen av dem verkar vilja ta egna beslut i någon riktning. De har allt skäl i världen att hoppas, att krisen i Irak skall blåsa över. Med deltagandet i OIR har den svenska regeringen placerat svenska soldater mitt i en potentiell militär konflikt mellan USA å ena sidan och Irak/Iran å den andra.

Tystnaden kring den svenska Irakpolitiken fortsätter. I måndags talade statsminister Stefan Löfven med Iraks tillförordnade premiärminister om situationen för den svenska styrkan och situationen i landet. I det korta pressmeddelandet sas ingenting om Löfven hade tagit upp kraven på tillbakadragandet av utländska trupper.

Efter USA:s utomlegala avrättning av den iranske militäre ledaren Qassim Soleimani utsattes två amerikanska baser i Irak för missilattacker från Iran. Svenska soldater var placerade på Taji, en av de baser som besköts.

Ingen av de svenska soldaterna skadades, och alla skall i förväg ha begett sig till skyddsrum på basen.

Den norska styrkan var placerad på den andra USA-basen som attackerades. Omkring 70 norska soldater fanns i basen Ain al-Asad, som är den största USA-basen med 2000 soldater.

Rapporterna från den svenska försvarsmakten ger intrycket av att allt har gått lugnt till och snart skall återgå till det normala.

Från den norska militären på plats kom annat besked: ”Ett mirakel att ingen blev dödad”, sade den norske befälhavaren. Norska källor citerar en amerikansk soldat på basen:

”Bunkerne var stappfulle. Vi var presset inn der som sild i tønne, forteller den amerikanske soldaten Alex Bender.” (Forsvarets Forum 15/1)

Norrmännen är öppna med att de är i Irak i hägnet av USA och ledda av USA: ”Norske styrkers sikkerhet ved militærbasen i Irak er avhengig av det amerikanske nærværet, sier oberstløytnant Einar Aarbogh.”

Sedan det irakiska parlamentet röstat för att alla utländska styrkor skall dras bort, har USA svarat genom utrikesminister Mike Pompeo, att man stannar oavsett vad irakierna säger.

Amerikanska utrikesdepartementet avvisade i ett skriftligt uttalande den irakiske premiärministern Mahdis begäran att börja förhandla med USA om en plan för tillbakadragandet med att ”det är vår rätt [our right] att stanna i Irak” och ”bibehålla en lämplig styrka i regionen”. (Antiwar 14/1)

Samma dag meddelade den amerikanska försvarsmakten, att man återupptagit den militära verksamheten i Irak som tillfälligt legat nere efter mordet på Soleimani.

Spänningen i regionen ligger fortsatt på en hög nivå. Sedan Storbritannien, Frankrike och Tyskland övervägt att ifrågasätta kärnenergiavtalet med Iran, har Irans ledare president Hassan Rouhani utfärdat en varning för att europeiska soldater i regionen kan komma i fara.

”Today, the American soldier is in danger, tomorrow the European soldier could be in danger.” (Guardian 15/1)

I Irak pågår dessutom hela tiden ett lågintensivt krig med attacker mot militärbaser, och strider med olika miliser, där Turkiet, Israel, Iran och USA är inblandade.

Svenska regeringen har under hela perioden från starten 2015 varit tyst om vad svenska soldaterna gör i Irak medan oppositionen kritiserat att det saknas folkrättslig grund. Riksdagen har upprepade gånger krävt rapportering. Vid senaste beslutet i november förra året om fortsatt trupp i Irak skärptes kravet ytterligare, och riksdagen begär nu regelbundna skriftliga rapporter.

Inte mycket verkar dock hända på den fronten. Direkt efter mordet på Soleimani uttalade Hans Wallmark, utrikes- och säkerhetspolitisk talesperson för Moderaterna:

”Jag tycker att riksdagen borde ges information om vilken bedömning som regeringen gör och hur säkerhetsläget ser ut för de svenska kvinnor och män som är utsända till Irak”. (Sveriges Radio 3/1).

Senast den 16 januari ville Wallmark ha en presentation för utrikesutskottet.

Det är uppenbart för alla, att Sverige riskerar svenska soldaters liv och dessutom att vårt land dras in i en konflikt i Irak, där vi kan hamna i en konflikt med globala och regionala stormakter. Det ligger inte i Sveriges nationella intresse att ingå i den USA-ledda koalitionen i Irak, som saknar folkrättslig grund, ett förhållande som vi tidigare påtalat på den här sajten. Argumentet att det fortfarande finns IS-celler kvar är till för att motivera ett krig utan slut.

Svenska soldater har inget i Irak att göra. De bör dras hem omedelbart!