Svenska regeringen väntar medan andra länder drar bort sina trupper

Utgivarna

Regeringen vill inte dra bort de svenska soldaterna från Irak. Utrikesminister Ann Linde säger att det ännu inte finns formellt beslut från den irakiska regeringen att de utländska trupperna måste lämna landet.

Iraks parlament har dock röstat för att den USA-ledda koalitionen skall avsluta sin närvaro och att soldaterna dras bort. Den irakiska premiärministern har begärt ett möte med USA för att diskutera en plan för hur uttåget skall genomföras. På det har den amerikanske utrikesministern Mike Pompeo svarat att man kommer att stanna.

Folkrättsligt är frågan klar. Den inbjudande staten bestämmer villkoren för vad den militärt intervenerande har rätt att göra och bestämmer också om när interventionen skall avslutas. Det grundar sig på FN-stadgans artikel 1 som slår fast principen om folkens självbestämmanderätt och respekten för alla staters nationella suveränitet.

Andra stater som ingår i den USA-ledda koalitionen, som Nato-medlemmarna Tyskland, Storbritannien, Kanada och Danmark, har redan påbörjat tillbakadragandet från Irak och istället placerat sina trupper i Kuwait och Jordanien.

Svenska regeringen visar här sin lyhördhet för USA:s önskemål och sin totala dövhet för opinionen i Irak.

Situationen liknar Afghanistan 2013, när det stod klart att den Nato-ledda insatsen Isaf skulle avslutas vid utgången av år 2014. Då hade flera stater, bland annat tunga Nato-medlemmar, tagit beslut om att dra sig ur, medan svenska regeringen ihärdigt och i missriktad lojalitet med USA stannade till slutet.

Ann Linde hänvisade för ett par dagar sedan i förtäckta ordalag till att hon inväntar vad USA bestämmer:

”Samarbetet inom koalitionen är viktigt och USA spelar en viktig roll där. Vi har naturligtvis förberett för en snabb evakuering, men där är vi inte än.” (Dagens Nyheter 8/1)

Det är en skam om Sverige blir kvar i Irak i en koalition som saknar FN-mandat och verkar i strid med folkrätten.