Avbryt allt militärt samarbete med Trump, aftonbladet.se

Pierre Schori

Idag inleds årets upplaga av Folk och Försvars rikskonferens i Sälen. Den äger rum i en sällsynt farlig tid som förr eller senare borde tvinga våra politiker att ta ställning till de svåra frågor som väldigt många medborgare just nu ställer sig. Hur långt är den riksrättsåtalade presidenten i Vita huset beredd att gå för att bli omvald? Vad händer oss alla vid en urladdning i den redan explosiva krutdurken Mellanöstern? Frågor som alla gäller USA:s president Donald Trump. […]

Denna stormaktsarrogans riskerar förstås att få grava konsekvenser också för Sveriges säkerhet. Den borde inte lämna någon ansvarig beslutsfattare, vare sig i Sälen eller i riksdagen, oberörd.[…]

De måste ställa sig följande fråga: Är det god säkerhetspolitik att fortsätta ingå i militära operationer som i realiteten styrs av Pentagon, som i sin tur har lydnadsplikt till en person som tycks ha helt tappat förstånd och förnuft med sina hot om utplåning av hela nationer, dess ekonomier och kulturer? Hot som kvalificerar som brott mot krigets lagar. Om de skulle genomföras vore de krigsförbrytelser.[…]

Den tid är förbi då vi kan förlita oss på gott omdöme och gemensamt säkerhetstänkande i Vita huset.  Där råder kaos och envälde, cynism och girighet. Vi vet nu vad som menas med America First, och det betyder inte global säkerhet och gemensam värdegrund under FN-stadgan, respekt för folkrätt och mänskliga rättigheter. Det är dags att pausa allt militärt samarbete med Pentagon så länge Donald Trump sitter vid makten. Läs artikel