Svenska militärinsatsen i Afghanistan, Irak och medverkan i Syrien, abfstockholm.se

Vilka är motiven med den svenska internationella militärinsatsen?

Sverige deltar sedan 2002 i internationella militära insatser i Afghanistan, Libyen och idag Irak. Insatserna påstås ha ett humanitärt syfte. Målen anges som att stärka kvinnors rättigheter, flickors skolgång, att skapa ett rättssamhälle med mera. Av de utvärderingar som gjorts återstår endast att det handlar om att kvalificera Sverige som en militär partner till USA och Nato. Insatserna saknar oftast folkrättsligt stöd och något mandat från FN:s säkerhetsråd finns inte varken för dagens Afghanistaninsats eller för insatsen i Irak.

Medverkande:
Lars-Gunnar Liljestrand, ordförande i FiB-juristerna Samtalsledare: Stina Oscarson, regissör och dramatiker

Lördag 24 november 2018 16.00 ABF-huset i Stockholm